Tez Başlığı Öğrenci Öğretim Üyesi Yıl
Kültür Mantarlarının (A. bisporus) Düşük Sıcaklıkta Kurutulması Ferda GÜRTAŞ Prof. Dr. Özgül EVRANUZ 1994
Yeşil Bitkilerden Elde Olunacak Klorifilin Kompozisyon ve Stabilite Açısından Karakterizasyonu Beraat ÖZÇELİK Prof. Dr. Artemis KARAALİ 1995
Tulum Peynirlerinde Patojen Bakteriler Asiye EFE Doç. Dr. Dilek HEPERKAN 1995
Kırmızı Toz Biberlerde Aflatoksin Miktar Tayininde Kullanılabilecek Üç Farklı Analiz Metodunun Karşılaştırılması Ayşe ERKAHVECİ Prof. Dr. Artemis KARAALİ 1996
Gluten İndeks ve Alveograf Parametrelerinin Türk Ekmek Tipi İçin Kullanımı Tanzer BÜYÜKCAN Doç. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU 1996
Mısır Şuruplarında Enzimatik Olmayan Esmerleşme Reaksiyonları ve Şuruplarda Raf Ömrü Tespiti Alin BOSTAN Prof. Dr. Artemis KARAALİ 1997
Ayçiçeği Yağı Kabuklarındaki Antosiyaninlerin Ekstraksiyonu ve Karakterizasyonu Aynur GÜNENÇ Prof. Dr. Artemis KARAALİ 1997
Bazı Küflerin Fındıkta Lipolitik Aktivitesinin İncelenmesi Leyla SARIYAR Prof. Dr. Dilek HEPERKAN 1998
Fındığın Depolanması Sırasında Bazı Küfler Tarafından Oluşturulan Lipaz Etkisinin İncelenmesi H. Nur SİPAHİOĞLU Prof. Dr. Dilek HEPERKAN 1998
Buğday Ekmeğinin Yağı Alınmış Fındık Unu İle Zenginleştirilmesi ve SSL (Sodyum Stearol-2-Laktilat) Katkısının Zenginleştirilmiş Ekmeğin Reolojik Özelliklerine Etkisi Şenay ASAN Prof. Dr. Özgül EVRANUZ 1998
Isı Transferi Eğitimin Etkileşimli Bilgisayar Ortamında Java Destekli Web Tarayıcısı Formatı Kullanılarak Gerçekleştirilmesi Tayfun DURAN Doç. Dr. Onur DEVRES 1998
Farklı Yıkama Çözeltisi ve Ambalaj Malzemesinin Modifiye Atmosferde Depolanan Kültür Mantarı (Agaricus bisporus) Kalitesine Etkileri Ferhunde EMİR Doç. Dr. Mehmet AK 1998
Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon Yöntemi İle Elde Olunan Adaçayı Ekstraktının Antioksidan Özellikleri Üzerine Bir Çalışma S. Nihan ÖZDALYAN Prof. Dr. Artemis KARAALİ 1998
Çikolatalı Draje Yapımında Uygulanan Farklı İşlemlerin Raf Ömrü Üzerine Etkileri Çiğdem ÇELİK Prof. Dr. Artemis KARAALİ 1998
Anason Tohumundan Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyonuyla Anason Esansiyel Yağı Eldesinde Tepki-Yüzey Yönteminden Yararlanılarak Optimum Koşulların Belirlenmesi F. Nevin BAŞOĞLU Prof. Dr. Artemis KARAALİ 1998
Kek Kalitesi Üzerine Bazı Emülgatörlerin Etkilerinin Araştırılması Nurgül MERCAN Doç. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU 1998
Lactobacillus plantarium'un Penicillium Mikotoksinlerine Etkisinin Zeytinde İncelenmesi Jülide ORAL Prof. Dr. Dilek HEPERKAN 1999
Kırmızı Pul Biberlerde Mikroflora ve Aflatoksin Oluşumuna Bölgenin Etkisi Özlem C. ERMİŞ Prof. Dr. Dilek HEPERKAN 1999
Türkiye'de Üretilen Unlarda Temel Kalite Değişkenleri İle Erişte Yapım Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması M. Çağlar TÜLBEK Doç. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU 1999
Ayva Pektinin Ekstraksiyonu Ülkü ÇİFTÇİ Prof. Dr. Özgül EVRANUZ 1999
Yüksek Fruktozlu Mısır Şuruplarıyla Tağşiş Edilen Ballarda Karbonhidrat Profilleri Neşe ŞAHİN Prof. Dr. Artemis KARAALİ 2000
Bir Beyaz Peynir İşletmesinde HACCP Uygulaması Tunç BOZTUNÇ Prof. Dr. Dilek HEPERKAN 2000
Bazı Baharat Esans Yağları, Sodyum Asetat ve Sodyum Laktatın Bacillus cereus Gelişimi Üzerine Etkisi Ayşe ŞAHİN Doç. Dr. Necla ARAN 2000
Tahinin Reolojik Karakterizasyonu Filiz LOKUMCU Doç. Dr. Mehmet AK 2000
ISO 9000 Kalite Güvence Sisteminin İnternet Tarayıcısı Ortamında Eğitim Amaçlı İncelenmesi Emine ÇETİN Prof. Dr. Onur DEVRES 2000
Kokolinin Raf Ömrüne Depolama Sıcaklığının Etkisi H. Funda KARBANCIOĞLU Prof. Dr. Dilek HEPERKAN 2000
Tahin ve Fındık Ezmesinde Aflatoksinlerin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi (HPLC), Florimetre ve Enzimle Etiketli İmmunolojik Tayin (ELISA) Yöntemleri İle Analizi Dilara NİLÜFER Doç. Dr. Dilek BOYACIOĞLU 2000
Süt Tozunun Peynir Altı Suyu İle Tağşişinin Araştırılması Ebru HAFIZA Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU 2000
Erik Püresinden Elde Edilen Yenilebilir Filmin Fonksiyonel Özelliklerine Elma Püresi ve Peyniraltı Suyun Proteini Katkısının Etkisi F. Ebru FIRATLIGİL Prof. Dr. Özgül EVRANUZ 2000
Bazı Mısır Şuruplarının Geleneksel Türk Ekmeğinde Kullanımı Cüneyt İPEK Prof. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU 2000
Penicillium Cinsi Bazı Küflerin Mikotoksin Oluşturma Özelliklerinin Zeytinde İncelenmesi Burçak EROL MERİÇ Prof. Dr. Dilek HEPERKAN 2001
Termodinamik Eğitiminin Etkileşimli Bilgisayar ortamında Gerçek Zamanlı Java-Telnet Destekli Olarak Gerçekleştirilmesi Gökhan BİNGÖL Prof. Dr. Y. Onur DEVRES 2001
Bozanın Reolojik Karakterizasyonu Metin YAVUZ Doç. Dr. Mehmet AK 2001
Yağı Alınmış, Öğütülmüş Üzüm Çekirdeği İle Diğer Bazı Ticari Lif Kaynaklarının Fiziko Kimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması Murat MUTLU Prof. Dr. Özgül EVRANUZ 2001
Zeytindeki P. Citrinum’un mikrodalga ile inhibisyonu Tuğba Gonca IŞIN Prof.Dr. Dilek HEPERKAN 2002
Pastörize sütün vitamin kayıplarının incelenmesi ve pastörize sütün a ve d vitaminlerince zenginleştirilmesi Bilgin ÖZKAN Prof.Dr. Artemis KARAALI 2002
Badem Ezmesinde Kalite ve Raf Ömrünün İyileştirilmesi Esra ÇAPANOĞLU Prof.Dr. Dilek BOYACIOĞLU 2002
Et Ürünlerinde Hidroksiprolin Tayini Metotlarının Karşılaştırılması Huri İLYASOĞLU Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU 2002
Hazır Yemek Sektöründe Gıda Güvenlik Sistemleri Uygulamaları Mevcut Durum Analizi Oral KILIÇ Doç. Dr. Necla ARAN 2002
Adsorption Kinetics of Bovine Serum Albumin as Affected by Cosolvents Demet GÜZEY Prof. Dr. Onur DEVRES 2002
Salep İçeceğinin Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Dilek ARDUZLAR Prof. Dr. Hikmet BOYACIOĞLU 2003
Buğdayın Farklı Sıcaklık ve Sürelerde Tavlanmasının Unun Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi M. Kerem SÜNTER Prof. Dr. Hikmet BOYACIOĞLU 2003
Zeytinde Mikrodalga İle Penicillium Citrinum İnhibisyonuna Etki Eden Faktörler Gözde DALKILIÇ Prof. Dr. Dilek HEPERKAN 2003
Zeytinde Sitrinin Oluşumuna Sıcaklık, Süre ve Tuz Konsantrasyonunun Etkisi Gülçin ŞİŞMANOĞLU Prof. Dr. Dilek HEPERKAN 2003
Bazı Taze Sebzeler ve Çiğ Tavuk Etinde Yüzey Dekontaminasyonu Uygulamalarının İncelenmesi Aslı AKSOY Prof. Dr. Necla ARAN 2003
Ayranın Yapısal Özelliklerinin İyileştirilmesi Aysel KÖKSOY Yrd. Doç. Dr. Meral KILIÇ 2003
Üretim Parametrelerinin Ayranın Yapısal Özellikleri Üzerine Etkileri Ülkü ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. Meral KILIÇ 2003
Çikolatalarda Kakao Yağı İkamelerinin Tesbiti Aylin ÖZOCAK Prof. Dr. Artemis KARAALİ 2003
Katı Faz Fermentasyon Yöntemiyle Küflerden Lipit Üretimi Handegül AYTUNA Prof. Dr. Necla ARAN 2003
Lipaz Enzimi Kullanılarak Fındık Yağının Uzun Zincirli Çoklu Doymamış Omega-3 Yağ Asitlerince Zenginleştirilmesi Aslı CAN Yrd. Doç. Dr. Beraat ÖZÇELİK 2004
Ekmeğin Aminoasit Şelatlı Demir ve Çinko Bileşikleri ile Zenginleştirilmesi Dilek ERCILI Prof. Dr. Hikmet BOYACIOĞLU 2004
Beyaz Peynirde Proteoliz ve Lipoliz Tülay CİNBAŞ Yrd. Doç. Dr. Meral KILIÇ 2004
Sukrozİkamelerinin Çikolatanın Reolojik Özellikleri Üzerine Etkileri Ahmet SÖKMEN Yrd. Doç. Dr. Gürbüz GÜNEŞ 2005
Meyve Sularında Bacillus Cereus Gelişiminin Önlenmesi Ali Özgür ÖZCAN Prof. Dr. Necla ARAN 2005
Laktik Asit Bakterilerinin Sakkaroz Parçalama Aktivitelerinin Bozada İncelenmesi Banu BAYRAM Prof. Dr. Dilek HEPERKAN 2005
Farklı Hububat Kepeklerinin Ekmek Kalitesine Etkileri İ. Sibel KÖMÜRCÜ Prof. Dr. Hikmet BOYACIOĞLU 2005
Peynir, Tereyağı ve Kumpirde Patojenik Mikrofloranın Belirlenmesi ve Bazı Patojenlerin Vidas Yöntemi ile Tayini H. İmge OKTAY Prof. Dr. Dilek HEPERKAN 2005
Gama Işınlarının Kıyma ve Köftelerin Kalitesi Üzerine Etkileri Ayşe KARADAĞ Yrd. Doç. Dr. Gürbüz GÜNEŞ 2005
Gama Işınlarının Çiğ Köftenin Mikrobiyal Güvenliği ve Kalitesine Etkileri Zafer GEZGİN Yrd. Doç. Dr. Gürbüz GÜNEŞ 2005
Fındık Yağının Enzimatik Olarak Konjuge Linoleik Asit İle Zenginleştirilmesi ve Fonksiyonel (Yapılandırılmış) Yağ Eldesi Nurcan BAKIR Yrd. Doç. Dr. Beraat ÖZÇELİK 2005
Fındık Ununda Depolama Süresinde Lipolizin Oksidasyon Etkisi Şehriban ÇAM Yrd. Doç. Dr. Meral KILIÇ 2005
Özdirenç Isıtma Sistemi Tasarımı ve Farklı Çözünen Konsantrasyonu ile Voltaj Uygulamasının Özdirenç Isıtmaya Etkisi Pınar ERKEK Prof.Dr. Y.Onur DEVRES 2005
Organik Pekmez Ürününün Geliştirilmesi, Kalite Parametrelerinin ve Raf Ömrünün Belirlenmesi Ayça YUMLU Prof.Dr. Dilek HEPERKAN 2005
Küflerden Katı Faz Fermentasyon Yöntemi İle Lipaz Üretimi Selin KARAKOÇ Prof.Dr. Necla ARAN 2005
Mikrodalga Teknolojisi ile Üretilen Yeşil ve Siyah Çaylardaki Toplam Antioksidan Aktivitesi ve Fenolik Madde Miktarlarının İncelenmesi Nazmiye AVCI Yrd.Doç.Dr. Beraat ÖZÇELİK 2005
Kalorisi Ve Yağ Miktarı Azaltılmış Fonksiyonel (Diyet) Sucuk Üretimi Aylin ŞANES Yrd.Doç.Dr. Beraat ÖZÇELİK 2005
Salamura Asma Yaprağı Lifinin Fizikokimyasal Özellikleri ve In Vitro Hipoglisemik Çiğdem MURTEZAOĞLU Prof.Dr. Özgül EVRANUZ 2005
Osmotik Kurutma İşleminin Balkabağının Kuruma Hızına ve Tekrar Su Alma Özelliğine Etkisi Dilek GÜRBÜZ Prof.Dr. Özgül EVRANUZ 2005
Vanilyalı yoğurt dondurmaya inulin ve izomalt ilavesinin reolojik ve duyusal özelliklere etkisi Ümran IŞIK Prof.Dr. Dilek BOYACIOĞLU 2005
Gıda fabrikasyon atıklarından aktif karbon üretimi ve soya yağını ağartma performansının incelenmesi Yasemin DERMANLI Prof.Dr. Özgül EVRANUZ 2006
Fındıkta Mikrodalga ile Kurutmanın Aspergillus Küfüne Etkisinin İncelenmesi Dilek ERARSLAN Prof.Dr. Dilek HEPERKAN 2006
Penicillium Verrucosum Küfünün Oktaroksin A ve Sitrinin Oluşturma Özelliklerinin Zeytinde İncelenmesi Duygu ZORLUTUNA Prof.Dr. Dilek HEPERKAN 2006
Balda Orijin Tespiti Aslı Elif SUNAY Prof.Dr. Dilek BOYACIOĞLU 2006
Bazı Bitki Çaylarının Fenolik Madde Profili ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi Seda ERUÇAR Prof.Dr. Dilek BOYACIOĞLU 2006
Bitkisel kaynaklı bazı antimikrobiyallerin gıda kaynaklı bazıpatojen mikroorganizmalar üzerinde etkileri Elvan ŞAHİN Prof.Dr. Necla ARAN 2006
Farklı Ortam koşullarında nisin, lizozim ve bazı bitkisel kaynakların küf gelişminin kontrol altına alınması üzerine etkileri Nihan ÜSTÜNKOL Prof.Dr. Necla ARAN 2006
Yağsız fermente süt içeceğinin yapısal özelliklerinin serum proteini konsantresi kullanılarak iyileştirilmesi Aslı E. ÖZEN Doç.Dr. Meral KILIÇ 2006
Balda hidroksimetilfurfural oluşumunun kinetiğinin camsılığa geçiş sıcaklığı kullanılarak modellenmesi Latife BULUT Doç.Dr. Meral KILIÇ 2006
Mor havuç konsantresi, şalgam suyu, nar suyu ve nar ekşisi ürünlerinde antioksidan aktivitesi tayini ve fenolik madde profilinin belirlenmesi Tuğba ÖZTAN Yrd.Doç.Dr. Beraat ÖZÇELİK 2006
Kolesterolü Azaltılmış Yumurta Sarısı Üretimi Ve Düşük Kolesterollü Mayonez Üretminde Kullanımı Muhammed YÜCEER Doç.Dr.Beraat ÖZÇELİK 2007
Ayvalık Zeytinyağlarının Kimyasal Karakterizasyonu Sidal ACUN Prof.Dr.Artemis KARAALİ 2007
Yüksek Basınçta Homojenizasyon İşleminin Karıştırılmış Yoğurdun Yapısal Özelliklerine Etkisi Nuray Akıncıoğlu Doç.Dr.Meral Kılıç 2007
Farklı Buğday Unu Tiplerinin Halla Ekmeği Kalitesi Üzerine Etkisi Işık KARAKOÇ Prof. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU 2007
Gıdaların Donma Zamanları İle İlgili Modellerin Matematiksel Analizi Senem UMUT Prof. Dr. Y. Onur DEVRES 2007
Kuru İncirde Aflatoksin Varlığının Belirlenmesi Nesrin MEÇİK Prof.Dr.Dilek HEPERKAN 2007
Fındık Yağı Kullanılarak Enzimatik İnteresterifikasyon Yöntemiyle Kakao Yağı İkamesi Üretilmesi N.Feyza UYGUN Doç.Dr.Beraat Özçelik 2007
Buğday Ununa Balkabağı Tozu İlavesinin Unun Ekmeklik Kalitesi Üzerine Etkisi Yusuf POLAT Prof.Dr. Özgül Evranuz 2007
Balda Depolama Sırasında Esmerleşme Reaksiyonu Kinetiğinin Belirlenmesi Latife BULUT Doç.Dr.Meral KILIÇ 2007
Model Sistemlerde Laktik Asit Bakterilerinin Bazı Patojenler Üzerine Antibakteriyel Etkilerinin İncelenmesi Volkan Kalender KÖSEOĞLU Prof. Dr. Necla ARAN 2007
Kuru İncirlerde Siklopiazonik Asit Varlığının Ve Miktarının Belirlenmesi Şükran SOMUNCUOĞLU Prof. Dr. Dilek HEPERKAN 2007
Farklı Ürünlerden İzole Edilen Aspergillus Niger Küflerinin Lipaz Aktivitelerinin Yağca Zengin Kuru Meyvelerde İncelenmesi Ülkü URAS Prof. Dr. Dilek HEPERKAN 2007
Modifiye Atmosferde Paketleme Ve Işınlamanın Pişirmeye Hazır Köftelerin Mikrobiyal Kalitesi Ve Güvenliği Üzerine Etkileri Neriman YILMAZ Doç. Dr. Gürbüz GÜNEŞ 2008
Sert Peynire Benzeyen Ve Düşük Oranda Protein İçeren Bir Ürün Yapısının Geliştirilmesi M. Burcu KIZILÖZ Doç.Dr.Meral Kılıç 2008
İyonik Sıvı Ortamında, Enzimatik Gliseroliz Reaksiyonu Kullanılarak Digliserit Üretimi Derya KAHVECİ Doç.Dr.Beraat Özçelik 2008
Hamurun Fiziksel Özelliklerinin Çavdar Ekmeğinin Kalitesi Üzerine Etkisi Erkan MANKAN Prof. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU 2008
Modifiye Atmosferde Paketleme Ve Işınlamanın Pişirmeye Hazır Köftelerin Kalitesi Üzerine Etkisi Aylin ÖZTÜRK Doç. Dr. Gürbüz GÜNEŞ 2008
Bulgurun Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi Zeynep TACER Prof. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU 2008
Sıcaklık, Ph Ve Konsantrasyonun Ayva Püresinin Reolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Bilge ARIKAN Prof.Dr. Özgül EVRANUZ 2008
Gemlik Yöntemi İle İşlenmiş Gemlik Tipi Sofralık Zeytinlerin Antioksidan Özellikleri Ve Fenolik Profilleri Esra Kadakal Doç. Dr. Beraat Özçelik 2009
Bazı Doğal Antimikrobiyal Bileşiklerin Salmonella Enterıtıdıs, Escherıchıa Colı O157:H7 Ve Lısterıa Monocytogenes Üzerine Etkinliğinin Taze Tavuk Eti Sisteminde İncelenmesi Harika Çankaya Prof. Dr. Necla Aran 2009
Et Ürünlerinde Kullanılan Bazı Baharatların Antimikrobiyal Ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi Belgin Arın Doç. Dr. Gürbüz Güneş 2009
Tüketime Hazır, Doğranmış Beyaz Peynirlerin Modifiye Atmosferde Paketleme İle Muhafazası Celale Kırkın Doç. Dr. Gürbüz Güneş 2009
Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Probiyotik Özelliklerinin İncelenmesi Erdem Akman Prof. Dr. Necla Aran 2009
Fonksiyonel Gıdalara Karşı Tutum Ve Meyve Ve Sebze Sularındaki Algısında Türk Ve Fransız Tüketiciler Arasındaki Kültürlerarası Farklılıklar Ayfer Dikici Prof.Dr.Dilek Boyacıoğlu 2009
Peynir Benzeri Bir Üründe Depolama Süresinde Meydana Gelen Değişimlrt Emir Beykont Doç.Dr. Meral Kılıç Akyılmaz 2009
Marine Edilmiş Pişirmeye Hazır Tavuk Etlerinin Modifiye Atmosfer Paketleme İle Muhafazası Esra Doğu Doç. Dr. Gürbüz Güneş 2009
Gemlik Yöntemi İle İşlenmiş Gemlik Tipi Sofralık Zeytinlerin Antioksidan Özellikleri Ve Fenolik Profilleri Esra Kadakal Doç. Dr. Beraat Özçelik 2009
Kolesterolü Azaltılmış Fonksiyonel Ciğer Pate Üretiminin Araştırılması Osman Özer Prof.Dr.Dilek Boyacıoğlu 2010
Küflü Sucuklarda Mikrofloranın Belirlenmesi Ve Küf Gelişmesi Üzerine Maya İzolatlarının Etkisinin İncelenmesi Öznur Turhan Prof. Dr. Dilek Heperkan; Doç.Dr.Emine Ubay Çokgör 2010
Çerezlik Mısır Hamuruna Nohut Unu, Yerfıstığı Unu Ve Kırmızıbiber Tohum Unu Eklenmesi Sonucu Isıl Ve Reolojik Özelliklerde Meydana Gelen Değişimin İncelenmesi Ayşe Gizem Kor Ulukut Prof.Dr. Özgül Evranuz Yrd.Doç.Dr. Filiz Altay 2010
Donma Hızının Kırmızı Et Kalitesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Aylin Met Prof. Dr. Y. Onur Devres 2010
Mesir Macununun Antioksidan Aktivitesinin Ve Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Ayşe Nur Güven Yrd.Doç.Dr. Filiz Altay 2010
Farklı Ambalaj Ve Depolama Koşullarının Gazlı İçeceklerin Kalite Karakteristikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Seçil Büyükağaoğlu Prof.Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu 2010
Aspergillus Sectıon Flavi Gelişimine Ve Toksin Üretimine Süre-Sıcaklık Etkisinin İncelenmesi Aysu Dalgıç Esen Prof. Dr. Dilek Heperkan 2010
Influence Of Aeratıon Process On The Texture Of Chocolate Fıllıng Nida Ullutaş Prof.Dr. Dilek Boyacıoğlu 2010
Türkiye'de Satışa Sunulan Bazı Gıda Ürünlerinde Genetik Modifiye Mısır Bileşenlerinin Aranması Ayşe Işıl Çakmak Doç.Dr. Beraat Özçelik 2010