Gıda Mühendisliği lisans programı öğrencilerinin mesleki gelişimleri için kuvvetli bir temel oluşturmaktadır.  Verilen Gıda Mühendisliği lisans eğitimi ile mezunlar, mesleklerini çok çeşitli pozisyonlarda icra edebilecek ve lisansüstü bilimsel çalışmalarında kullanabilecek donanıma sahip olmaktadırlar. Gıda mühendisliği programımız, bu yetkinliği mezunlarına kazandırabilmek için yaşamboyu sürekli öğrenmenin ve mesleki gelişimin değerinin bilinmesini sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

Gıda Mühendisliği programındaki öğretim üyeleri, öğrenmenin sorumluluğunu öğrencileri ile paylaşmaya ve yüksek kalitede öğrenci performansını teşvik eden dinamik bir akademik ortamı sağlamaya kararlıdırlar. Eğitim programımız matematik, biyoloji, fiziksel ve kimyasal bilimler ile temel mühendislik konularına ilaveten, mezunlarını güncel mühendislik problemlerine gıda mühendisliği prensiplerini uygulayabilecek şekilde hazırlamak için laboratuar ve tasarım deneyimlerini de kapsamaktadır.  Ayrıca programımıza mühendislik uygulamalarının toplum üzerine olan geniş etkilerinin anlaşılabilmesi için gerekli genel eğitim konuları da dahil edilmiştir.

Gıda mühendisliği Bölümünün lisans programının eğitim amaçları, mezunlarının  bilgi birikiminin yanı sıra özgün becerilere sahip olmalarının sağlanması üzerine kuruludur. 

Programın eğitim amaçları;

  1. Öğrencilerinin gıda mühendisliğinin ilkeleri ve uygulamaları hakkında geniş kapsamlı bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamak,

  2. Öğrencilerinin 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde temel mühendislik bilgilerini ve gıda mühendisliği mesleğine uygun mesleki ve kişisel nitelikler kazanmalarını sağlamak,

  3. Öğrencilerine gıda proseslerinin sağlık, gıda güvenliği, çevre ve sosyal etkilerini dikkate alarak analizi ve tasarımı için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak,

  4. Öğrencilerinin sürekli mesleki gelişimin değerini bilmeleri ve yaşamboyu öğrenme isteği ve becerisine sahip olmalarını sağlamak.