a) Matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi

b) Deney tasarlama ve uygulama, verileri analizleme ve yorumlama becerisi

c) İstenilen ihtiyacı karşılayacak sistem, bileşen veya proses tasarlama becerisi

d) Çok disiplinli takımlarda yer alabilme becerisi

e) Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

f) Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olma

g) Etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi

h) Küresel ve toplumsal kapsamda mühendislik çözümlerinin etkisini anlamak için gerekli geniş eğitime sahip  olma  

i) Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olmanın gereğini kavramış olma

j) Güncel konular hakkında bilgi sahibi olma  

k) Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme  becerisi