Öğrenci Konseyi, üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten Rektörlüğe bağlı resmi bir birimdir. İTÜ’de Öğrenci Temsilcileri seçim yoluyla belirlenirler. Öğrenci Temsilcileri bir araya gelerek Fakülte Öğrenci Temsil Kurullarını(ÖTK) ve İTÜ Öğrenci Konseyi’ni oluştururlar. 

http://ogrencikonseyi.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=5588