• Güvenilir, kaliteli ve besin değeri yüksek fonksiyonel gıda ürünlerinin geliştirilmesi

  • Gıda bileşenlerinin doğal kaynaklardan eldesi

  • Endüstriyel gıda atıklarından ve yan ürünlerinden katma değerli bileşenler elde etmek için uygun maliyetli yeni ekstraksiyon süreçleri (ultrason, mikrodalga, enzim destekli, SC-CO2)

  • Enkapsülasyon teknikleri (elektrospinning, spray-drying, lipozom vb.) kullanılarak gıda bileşenlerin fonksiyonel özelliklerinin ve stabilitesinin arttırılması

  • Gıda atıklarından mikrobiyal fermantasyon ve enzimatik dönüşümler yoluyla fonksiyonel gıda bileşenlerinin üretimi

  • Mevcut ve yeni gıda ürünlerindeki biyoaktif bileşenlerin biyoerişilebilirlik, işlevsellik, fizikokimyasal ve duyusal özellikleri ve stabilitesinin belirlenmesi

  • Biyobozunur ve/veya aktif ambalaj malzemelerinin geliştirilmesi.

  • Gıdaların kalite ve besin değerini artırmak ve raf ömrünü uzatmak için yeni gıda işleme teknolojilerinin uygulanması (Işınlama, UV, ultrason, ozon, mikrodalga, modifiye atmosferler, soğuk plazma)

  • Alternatif protein kaynaklarının araştırılması