- Güvenilir, kaliteli ve besin değeri yüksek fonksiyonel gıda ürünlerinin geliştirilmesi

- Gıda bileşenlerinin doğal kaynaklardan eldesi

- Endüstriyel gıda atıklarından ve yan ürünlerinden katma değerli bileşenler elde etmek için uygun maliyetli yeni ekstraksiyon süreçleri (ultrason, mikrodalga, enzim destekli, SC-CO2)

- Enkapsülasyon teknikleri (elektrospinning, spray-drying, lipozom vb.) kullanılarak gıda bileşenlerin fonksiyonel özelliklerinin ve stabilitesinin arttırılması

- Gıda atıklarından mikrobiyal fermantasyon ve enzimatik dönüşümler yoluyla fonksiyonel gıda bileşenlerinin üretimi

- Mevcut ve yeni gıda ürünlerindeki biyoaktif bileşenlerin biyoerişilebilirlik, işlevsellik, fizikokimyasal ve duyusal özellikleri ve stabilitesinin belirlenmesi

- Biyobozunur ve/veya aktif ambalaj malzemelerinin geliştirilmesi.

- Gıdaların kalite ve besin değerini artırmak ve raf ömrünü uzatmak için yeni gıda işleme teknolojilerinin uygulanması (Işınlama, UV, ultrason, ozon, mikrodalga, modifiye atmosferler, soğuk plazma)

- Alternatif protein kaynaklarının araştırılması