Yürütücü Proje Adı Destekleyen Kurum Tarih
Doç.Dr. Hatice Funda Karbancıoğlu Güler Mikrobiyal Kaynaklı Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörü Eldesi İTÜ BAP 2021
Dr.Öğr.Üyesi Fatma Ebru Fıratlıgil Farklı ekstraksiyon metotları ile adaçayı (Salvia officinalis L.) bitkisinden antioksidan ekstraksiyonunun optimizasyonu İTÜ BAP 2021
Dr.Öğr.Üyesi Fatma Ebru Fıratlıgil Ultrason önişleminin elma dilimlerinin kuruma karakteristiği üzerine etkisi İTÜ BAP 2021
Prof.Dr. Gürbüz Güneş Ozmotik Membran Distilasyon Sisteminde Galaktooligosakkarit Sentezinin Optimizasyonu Ve Kinetik Modellenmesi İTÜ BAP 2021
Dr.Öğr.Üyesi Dilara Erdil Üzüm Ekstraktı İçeren Ekstrüde Atıştırmalık Ürün Ve Ekmek Üretimi Ve Fonksiyonel Ürün Olarak Değerlendirilmesi İTÜ BAP 2021
Dr.Öğr.Üyesi Dilara Erdil Enzimatik yöntemlerle antosiyaninlerin biyoyararlılıklarının artırılması İTÜ BAP 2021
Dr.Öğr.Üyesi Dilara Erdil Karabuğdaydan Enzinmatik Metot ve Isıl İşlem Metotları Uygulanarak Dirençli Nişasta Üretimi İTÜ BAP 2021
Prof.Dr. Esra Çapanoğlu Güven Türkiyenin farklı bölgelerinde yetişen yerel domateslerin fenolik ve karotenoid profillerinin belirlenmesi ile kurutulmuş domateslerin antioksidan özelliklerinin incelenmesi İTÜ BAP 2021
Doç.Dr. Hatice Funda Karbancıoğlu Güler Bazı Esansiyel Yağların Staphylococcus aureus ve  Escherichia coli üzerine antimikrobiyal etkisinin araştırılması İTÜ BAP 2021
Prof.Dr. Esra Çapanoğlu Güven Spirulina platensis'den Elde Edilen Biyopeptidlerin Enkapsülasyonu ve Gıda Uygulamaları TÜBİTAK 1001 2020
Prof.Dr. Neşe Şahin Yeşilçubuk Uçucu Yağ İlaveli Yenilebilir Polimer Tabanlı Hidrojellerin Antioksidan Ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi Ve Aktif Gıda Ambalajı Olarak Kullanımının Değerlendirilmesi İTÜ BAP 2020
Doç.Dr. Hatice Funda Karbancıoğlu Güler Doğal Antimikrobiyal Madde Üretimi ve Patojen Mikroorganizmalara Karşı Etkisinin Belirlenmesi İTÜ BAP 2020
Prof.Dr. Filiz Altay Patates cipslerinin tesktürel özellikleri ile kızartmada kullanılan yağların kütle aktarım parametreleri arasındaki ilişkinin incelenmesi İTÜ BAP 2020
Prof.Dr. Meral Kılıç Akyılmaz Küfler kullanılarak endüstriyel gıda atıklarından fenolik antioksidanların elde edilmesi İTÜ BAP 2020
Doç.Dr. Aslı Can Karaça Baklagillerden elde edilen proteinlerin enkapsülasyonda taşıyıcı malzeme olarak kullanımının araştırılması İTÜ BAP 2019
Prof.Dr. Filiz Altay Elektrodöndürme yöntemiyle elde edilen jelatin nanoliflerinin gıdalarda kıvam verici olarak kullanılması İTÜ BAP 2019
Prof.Dr. Filiz Altay Elektrodöndürme yöntemiyle elde edilen jelatin nanoliflerinin emülsiyonlarda stabilize edici olarak kullanılması İTÜ BAP 2019
Prof.Dr. Filiz Altay Elektro üretim yöntemiyle sodyum aljinat ve mısır nişastası içeren nanolif eldesine etki eden faktörlerin incelenmesi İTÜ BAP 2019
Prof. Dr. Gürbüz Güneş Taze Meyve ve Sebze Ürünlerinin Modifiye Atmosferde Ambalajlanmasına Yönelik Sıcaklığa Daha Duyarlı Gaz Geçirgenliğine Sahip Ambalaj Filmi Geliştirilmesi TÜBİTAK 1001 2019
Prof.Dr. Gürbüz Güneş Uultraviyole ışınlamanın üzümsü meyvelerin kalitesi üzerine etkisinin araştırılması İTÜ BAP 2019
Prof.Dr. Esra Çapanoğlu Güven Yeni bir intestinal ve endotel hücre ko-kültür modeliyle sindirim modellerinin birlikte kullanılarak siyah havuç polifenollerinin biyoyararlılığının ve biyoaktivitesinin çalışılması İTÜ BAP 2018
Prof.Dr. Gürbüz Güneş Fındık kavurma prosesinin kalite parametreleri açısından optimizasyonu İTÜ BAP 2018
Prof.Dr. Beraat Özçelik Doğu Karadeniz bölgesinden elde edilen arı sütü bal propolis ve polen gibi arı ürünlerinin biyoaktif bileşenlerinin ve sağlık etkilerinin belirlenmesi İTÜ BAP 2018
Prof.Dr. Esra Çapanoğlu Güven Domatesin Farklı Yöntemlerle Sosa İşlenmesi Ve Son Ürüne Farklı Fonksiyonel Bileşenlerin İlavesi İle Antioksidan Özellikler Ve Biyoyararlılıktaki Değişimin İncelenmesi İTÜ BAP 2018
Prof.Dr. Neşe Şahin Yeşilçubuk Rhodospridium Toruloides Mayasından Karontenoid ve Tek Hücre Yağı Üretimi İTÜ BAP 2018
Prof.Dr. Meral Kılıç Akyılmaz Unlu Şekerlemelerin Raf Ömrüne Etki eden Faktörlerin Belirlenmesi İTÜ BAP 2018
Doç.Dr. Hatice Funda Karbancıoğlu Güler Kırmızı Biberde Mikotoksin Sorunu İTÜ BAP 2018
Prof.Dr. Beraat Özçelik Fortification of Ayran(drinking yoghurt) with encapsulated cocoa hull waste extract by nanoliposomal systems, shlef life and bioaccessability studies İTÜ BAP 2018
Prof.Dr. Beraat Özçelik

Evaluatıon of Frying Performance of Canola and Sunflower Oil

İTÜ BAP 2018
Doç.Dr. Hatice Funda Karbancıoğlu Güler Bazı Esansiyel Yağların Campylobacter spp. Üzerine Antimikrobiyal Etkilerinin ve Etki Mekanizmalarının İncelenmesi İTÜ BAP 2018
Prof. Dr. Beraat Özçelik Plant bioactives to improve omega-3-fatty acid status in humans - from extracts to functional foods TÜBİTAK -2534 2018
Doç.Dr. Hatice Funda Karbancıoğlu Güler Fermente gıdalardan izole edilen mikroorganizmaların antibakteriyel etkisi İTÜ BAP 2017
Prof.Dr. Esra Çapanoğlu Güven In Vitro ve In Vivo Modeller İle Siyah Havuç Polifenollerinin Biyoyararlılığının ve Biyoaktivitesinin İncelenmesi TÜBİTAK 3001 2017
Prof.Dr. Beraat Özçelik Karahavucun şalgam suyuna işlenmesinde fermentasyonun antioksidan aktiviteve in-vitro biyoyararlılık üzerine etkisi İTÜ BAP 2017
Prof.Dr. Beraat Özçelik Determination of Monochloropropandiol (3-MCPD) esters, glycidyl esters and acrylamid in potatoe cips İTÜ BAP 2017
Prof.Dr. Beraat Özçelik Vişne çekirdeği, kayısı çekirdeği vb. gibi atıklardan elde edilen bitkisel proteinlerin bazı fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve ürünlerde kullanımı İTÜ BAP 2017
Prof.Dr. Zeynep Dilek Heperkan Gıda Kaynaklı Laktik Asit Bakterilerinin Fumonisin Oluşturan Küfler Üzerine Etkisinin Araştırılması İTÜ BAP 2017
Prof. Dr. Meral Kılıç Akyılmaz Kazeinomakropeptidin yapısal fonksiyonlarının iyileştirilmesi TÜBİTAK-1001 2016
Prof. Dr. Beraat Özçelik Yerel Kaynaklar ve Atıklardan Gıda Katkı/Yardımcı Maddeleri Araştırma Uygulama Merkezi Projesi İSTKA 2016
Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu Lipozom Kapsülleme Yöntemi ile Kara Havuç Antosiyaninlerinden Gıda Renklendiricisi Üretimi TAGEM 2016
Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu Bakliyat ile Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Hayat Platformu ve Atölyesi İSTKA 2016
Doç. Dr. Beraat Özçelik New Sources of Natural, Gastric Stable, Food Additives, Colourants and Novel Functional Foods (COLORSPORE) EU 7. FP 2015
Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu AnThocyanin and polyphenol bioactives for Health Enhancement through Nutritional Advancement (ATHENA) EU 7. FP 2015
Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi İSTKA 2015
Doç. Dr. Neşe Şahin Yeşilçubuk Yeni Teknoloji Uygulamaları (Ozon Gazı, Uv-C Işık, Ve Manyetik Alan) İle Soğukta Saklanan Gıdaların Kalitelerinin Korunmalarına Yönelik Sistem Tasarımları SAN-TEZ 2015
Yrd. Doç. Dr. Filiz Altay Kontrollü salım yapan nanolifli enkapsülasyon: nanolif karakterizasyonu ve optimizasyonu, ısıl işlemlerin enkapsülasyon ve kontrollü salıma etkileri COST 2015
Yrd. Doç. Dr. Filiz Altay Nanoliflerin gıdalarda kıvam arttırıcı, stabilize edici, sineresisi ve yağ ayrışmasını önleyici olarak kullanılabilirliğinin araştırılması COST 2014
Doç. Dr. Neşe Şahin Yeşilçubuk Engerek Otu (Echium vulgare) Tohum Yağından Gama-Linolenik ve Stearidonik Asit Konsantresi Üretimi İTÜ-BAP 2014
Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu Kovanları İzliyorum İSTKA 2014
Yrd. Doç. Dr. Dilara Nilüfer Erdil Antosiyanin biyoyararlılığına gıda matrisi ve bileşenlerinin etkisinin araştırılması. İTÜ-BAP 2013
Prof. Dr. Meral Kılıç Akyılmaz Ultrases işleminin fermente süt içeceği üretiminde kullanım potansiyelinin belirlenmesi, TÜBİTAK-1001 2012
Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu Flavonoids and Related Phenolics for Healthy Living Using Orally Recommended Antioxidants (FLORA) EU 7. FP 2009
Prof. Dr. Meral Kılıç Fenilketonüri hastalarına yönelik özel beslenme amaçlı peynir üretimi TÜBİTAK-1001 2008
Yrd. Doç. Dr. Gürbüz Güneş Tüketime ve Kullanıma Hazır Gıdaların Modifiye Atmosferde Ambalajlama ve Işınlama Teknolojileri İle Muhafazası TÜBİTAK-1001 2008