Üniversitemiz öğrencilerine kayıt yapıldığından itibaren 4 yıl süresince akademik bir danışman atanır. Danışman, lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumu ve gelişimini izler ve Lisans Öğretim Programı ile Çift Anadal Programları çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli Türkçe ve İngilizce derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunur ve alacağı dersleri onaylar. Öğrencinin mesleki uygulamalara ya da yüksek lisans ve doktora programlarına yönlendirilmesine katkıda bulunur, daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencinin karşılaştığı problemlerin çözümü veya ilgili mercilere iletilmesi için yardımcı olur. 

Öğrencilerin bireysel akademik danışmanlarının yanısıra; öğrenci klübü, öğrenci konseyi ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi öğrenci temsilcilerimizin Bölüm ile iletişimlerini kolaylaştırmak ve ayrıca öğrencilerimizin yönetmelik, ders programı ve akademik konularda ihtiyaçlarına hızlı cevap  vermek üzere "Bölüm Öğrenci Koordinatörü" olarak bir öğretim üyemiz görevlendirilmiştir. Koordinatöre yardımcı olarak Bölüm sekreterlerimizden Sn. Sevda Zor Keleşoğlu da görev yapmaktadır.

Bölüm Öğrenci Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr. Ebru Fıratlıgil Durmuş, E-posta: ebruf@itu.edu.tr

Koordinatör Yardımcısı: Sevda Zor Keleşoğlu, E-posta: zors@itu.edu.tr