İTÜ Gıda Mühendisliği Olanaklar

İTÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Bölümü kuruluş çalışmaları, 1987 yılında Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İhsan Çataltaş tarafından başlatılmış olup, ilk öğrencilerini 1990-1991 öğretim yılında alarak Kimya-Metalurji Fakültesi bünyesinde faaliyete geçmiştir. 1995-2003 yılları arasında lisans programımıza 30 öğrenci alınırken, 2020 yılında bölüm kontenjanı 70 öğrenci olmuştur. Bölümümüz, ÖSYM’nin yaptığı merkezi sınav puan sıralamasına göre Türkiye genelinde ikinci sırada yer almaktadır. İlk mezunlarını 1994 yılında veren başlayan Bölümümüz, çağdaş mühendislik eğitimini ilke edinmiş olan Üniversitemizin desteği ile, kısa süre içinde ulusal ve uluslararası projeler ile olanaklarını iyileştirmiş ve gıda endüstrisinin aradığı niteliklerde mezunlarıyla sektörde yerini almıştır.

Bölümümüz, Üniversitemizin Ayazağa-Maslak kampüsünde, Fakülte binamıza bütünleşik olarak öğrenci ve araştırma laboratuvarları ve derslikleri ile akademik kadronun ofislerinin de yer aldığı 4 katlı binasında hizmet vermektedir. Bölüm akademik kadrosu 8 Profesör, 4 Doçent, 4 Dr. Öğr. Üyesi ve 15 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır (Mayıs 2024). Farklı disiplinlerde uzmanlaşmış deneyimli akademik kadrosu sanayi ile iş birliği konusundaki başarısını eğitim programına yansıtmaktadır.  Öğrencilerimizin çok sayıda gıda sanayi tesislerine teknik gezilerinin yanı sıra, sanayi temsilcilerinin bölümümüzde verdikleri seminerler program dışı aktivitelerimize zenginlik katmaktadır. İTÜ Kültür ve Sanat Birliği çatısı altında faaliyet gösteren Gıda Mühendisliği Kulübü öğrencilerimizin teknik ve sosyal açıdan kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadır.

Bölümümüz ders planı en az %30 oranında İngilizce ders içermektedir. Üniversitemizin "Eğitimde Kalite Yönetimi" uygulamalarının gereği olarak, ders planı ve ders içerikleri sürekli olarak incelenmekte ve güncellenmektedir. Bölümümüzde lisansüstü eğitim Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. Yüksek Lisans programı 1992 yılında ve doktora programı ise 1995 yılında başlatılmıştır. Bölümümüzde halen 394 lisans, 113 yüksek lisans ve 67 doktora öğrencimiz eğitim görmektedir. Mezunlarımızın sayısı ise 2022 yılında lisansta 1170 ve lisansüstünde 340’a ulaşmıştır.

Bölümümüz, öğrenci ve mezunları ile kurduğu yakın diyaloglar ile dayanışmanın ve sevginin temel alındığı bir camia oluşturmuştur. Bu samimi ortamda öğrencilerimiz öğretim üyelerine sorunlarını aktarabilirken, doğal olarak öğrenci danışmanlığı aktif olarak çalışmaktadır ve mezunlarımız sektörle ilgili bilgilere ve iş olanaklarına Bölüm vasıtasıyla ulaşabilmektedir.

Bu sayfalarda eğitim programımızın ve tüm akademik ve sanayi faaliyetlerimizin yanı sıra, İTÜ Gıda ailesi ile ilgili bilgilere ulaşabileceksiniz.

Ekim 2022

TARİHÇEMİZ

Bölüm Kuruluş Çalışmaları

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Bölümü kuruluş çalışmaları, 1987 yılında Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İhsan ÇATALTAŞ tarafından başlatılmıştır. Prof. Dr. İhsan ÇATALTAŞ, Bölüm kuruluş çalışmaları yanında, Bölümün ilk akademik ve idari personel kadrolarının açılmasını, bu kadrolara eleman alınmasını, Gıda Mühendisliği Bölümü’nün faaliyette bulunduğu binanın yapımı için gerekli mali kaynağın sağlanmasını ve binanın projelendirilerek yerleşim planının hazırlanmasını gerçekleştirmiştir. Gıda Mühendisliği Bölümü kuruluş çalışmalarına ilk yıllardan başlayarak, Dr. Dilek Heperkan, Dr. E. Özgül Evranuz, Dr. Altan Eraslan ve Dr. Nezih Müftügil İTÜ dışından destek vermişlerdir. Daha sonra, 1990 yılında, Yrd. Doç. Dr. Dilek Heperkan ve 1991 yılında Doç. Dr. E. Özgül Evranuz ve Yrd. Doç. Dr. Artemis Karaali Bölümün ilk öğretim elemanları olarak göreve başlamışlardır.

Bölüm ilk öğrencilerini 1990-1991 öğretim yılında alarak Kimya-Metalurji Fakültesi içinde kendilerine ayrılan sınıf ve laboratuvarlarda faaliyete başlamış, yapımı tamamlanan 4000 m2’lik Bölüm binasına 1995 yılında taşınmıştır.

bolum-ilk-yeri-1bolum-ilk-yeri
Bölüm binamız yapım aşamasında
(Fakülte arka cephesi, 1994)
Fakültede ilk yerimiz:
Metalurji Mühendisliği 3. kat laboratuvarlarına yerleşmemiz

Eğitim ve öğretim faaliyetine başladığı zaman yukarıda verilen akademik personele ilave olarak Bölümümüz; Araştırma Görevlileri, Ferda Gürtaş Seyhan, Erdoğan Ceylan, Süleyman Atakül, Beraat Özçelik, Asiye Efe, teknisyen Levent Dinçer, sekreter Ümmühan Gündoğmuş ve memur Necati Gündoğdu’dan oluşmaktaydı. Bölüm faaliyete geçtikten sonraki yıllarda, Bölüm öğretim üyeleri yeterli sayıya ulaşana dek geçen uzunca bir sürede, Bölüm ders planında bulunan derslerin verilmesi ve laboratuvar derslerinin uygulamalarında Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından destek sağlanmış ve Kimya Mühendisliği Temel İşlemler Laboratuvarından yararlanılmıştır.

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Yüksek Lisans programı 1992 yılında ve doktora programı ise 1995 yılında başlatılmıştır.

bolum-1993
Üsttekiler (soldan sağa):Araştırma Görevlileri Süleyman Atakül, Ferda Seyhan, Asiye Efe, Erdoğan Ceylan, Beraat Özçelik, Yrd. Doç. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu.
Alttakiler (soldan sağa): Prof. Dr. E. Özgül Evranuz, Prof. Dr. Artemis Karaali, Yrd. Doç. Dr. Dilek Heperkan, Yrd. Doç. Dr. Dilek Boyacıoğlu (1993).

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Üniversitemizin "Eğitimde Kalite Yönetimi" anlayışının yansıması olarak, 1997 yılından eğitim planımızda değişiklik yapılmış ve toplam kredi sayısı 180'den 150,5 kredi saate indirilirken, zorunlu hazırlık sınıfı ve %30 ingilizce eğitim programımıza yerleştirilmiştir. Ayrıca daha önce var olan isteğe bağlı İngilizce Destekli Öğretim (İDÖ) programı kaldırılmıştır. Bölümün sürekli gelişim felsefesi eğitim programının güncellenmesi ile sürmektedir. 2021 yılında eğitim planında güncelleme yapılarak toplam kredi sayısı 150,5 krediden 132 krediye düşürülmüştür.

Lisansüstü eğitim programı 2000 yılında tekrar gözden geçirilerek tamamen revize edilmiştir. Ayrıca 2012 yılında Lisansüstü Programımız LESKİS kalite değerlendirmesine hazırlanmış ve Bologna sürecine uyum sağlanmıştır.

Lisans programı, American Board of Engineering and Technology (ABET) kurumunun Uluslararası Eşdeğerlik denetimine girmiş ve 2004 yılından itibaren A.B.D.'deki aynı isimli lisans programları ile eşdeğer kabul edilmiştir. Akreditasyon 2011 ve 2017 yıllarında yenilenmiş olup, Lisans eğitim programı 2021 yılına kadar tam akredite bir programdır. 

Öğrencilerimiz

1990-1991 ders yılında Bölüme 30 öğrenci alınmış, 15 öğrenci İngilizce Hazırlık sınıfına 15 öğrenci ise birinci sınıfa kayıt yaptırmıştır.

bolum-1991
Bölümün ilk öğrencileri (1991)

Bölümün ilk mezunlarını verdiği 1994 yılında 12 öğrenci mezun olmuştur. Bölüm kontenjanı 2004 tarihine kadar yılda 30 öğrenciyken, daha sonra bu sayı 40’a, 2008 yılında 50’ye ve 2019 yılı itibariyle 70’e yükseltilmiştir. Mezunlarımızın sayısı ise 2021 yılında lisansta 1124 ve lisansüstünde 325’e ulaşmıştır.

mezuniyet-2004mezuniyet-2021
Mezuniyet töreni (2004)Mezuniyet töreni (2021)

Bölüm Yönetiminde Görev Alanlar

Bölüm kurucu Başkanı Prof. Dr. İhsan Çataltaş, rahatsızlığı nedeniyle, bölümde öğretimin başladığı 1990-1991 ders yılında görevde bulunamamış ve Bölüm Başkanlığını, bu süreçte Kimya Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem Ekinci vekaleten üstlenmiştir. Prof. Dr. Beraat Özçelik 2013-2018 yıllarında Kimya Metalurji Fakültesi Dekanlığı yapmıştır.

Bölüm Başkanlarımız

ihsanekremözgül

Prof. Dr. İhsan ÇATALTAŞ
(Kurucu Başkan)

Prof. Dr. Ekrem EKİNCİ
(1990-1991)

Prof. Dr. E. Özgül EVRANUZ
(1991-1993)

artemisdilekonur

Prof. Dr. Artemis KARAALİ
(1993-2000)

Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU
 (2000-2006, 2009-2012)

Prof. Dr. Y. Onur DEVRES
(2006-2009) 

beraatgürbüzmeral

Prof. Dr. Beraat Özçelik
(2012-2014, 2018-2020)

Prof. Dr. Gürbüz Güneş
(2015-2017)

Prof. Dr. Meral Kılıç Akyılmaz
(2021-2023)

esra-capanoglu  

Prof. Dr. Esra ÇAPANOĞLU GÜVEN
(2024-devam ediyor)

  

Emekli Öğretim Üyelerimiz

 • Prof. Dr. Dilek Heperkan (1990-2017)
 • Prof. Dr. E. Özgül Evranuz (1991-2012)
 • Prof. Dr. Artemis Karaali (1991-2007)
 • Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu (1993-2010)
 • Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu (1993-2017)
 • Prof. Dr. Y. Onur Devres (1994-2011)
 • Prof. Dr. Necla Aran (1998-2012)
 • Dr. Öğr. Üyesi Dilara Erdil (1997-2018)

Emekli Personelimiz

 • Uzman Kimya Müh. Hacer Berkman (1995-2001)
 • Teknisyen Yrd. Necati Gündoğan (1992-2011)
 • Tekniker Levent Dinçer (1990-2016)
 • Gıda Y. Müh. Nalan Demir (2001-2022)
 • Sekreter Sevda Zor (1998-2023)