Öğrenci
Konseyi

 
 • İlgili web sayfası
  Öğrenci Konseyi »
 • Öğrenci Konseyi, üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten Rektörlüğe bağlı resmi bir birimdir. İTÜ’de Öğrenci Temsilcileri seçim yoluyla belirlenirler. Öğrenci Temsilcileri bir araya gelerek Fakülte Öğrenci Temsil Kurullarını(ÖTK) ve İTÜ Öğrenci Konseyi’ni oluştururlar.

Gıda Mühendisliği Kulübü

 
 • Öğrenci Kulübü web sayfası
  İTÜ GMK »
 • Bölümümüz öğrencilerinin kulübü, Kültür ve Sanat Birliği kapsamında faaliyete devam etmektedir.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası

 
 • Daha fazla bilgi için
  TMMOB Gıda Müh. Odası »
 • Bölümümüz öğrencileri, TMMOB Gıda Mühendisleri Odasının öğrenci temsilcileri olarak aktif görev almaktadır.