Gıda Mühendisliği Lisansüstü Yüksek Lisans programı 12 kredilik zorunlu 4 ders, 11 adet 500 kodlu ders ve 12 adet 600 kodlu dersten oluşmaktadır.

Tüm lisansüstü öğrencilerinin (yüksek lisans için 596 ve doktora için 696 kodlu) kredisiz Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer dersini başarmaları gerekmektedir.

Programda açılan 12 dersin dili İngilizcedir.

Doktora programında zorunlu ders yoktur.

Yüksek Lisans Zorunlu Dersler

Kod Güz Kredi
GID501E Food Analysis: Theory and Applications (Z) 3
Mühendislik Matematiği (Z) 3
Kod Bahar Kredi
GID502 İstatistik (Z) 3
GID514E Novel Food Process. Tech. (Z) 3

Seçmeli Dersler

Kod Güz Kredi
GID503 Gıda Güvenlik Sistemleri 3
GID505 Gıda İşleme Modell. Sayısal Analiz Uyg. 3
GID507 Yeni Gıda Ürünleri Tasarımı 3
GID509 Hazır Yemek Teknolojisi 3
GID504 Gıda Fermantasyon Prosesleri 3
GID513 İleri Gıda Mikrobiyolojisi 3
Kod Bahar Kredi
GID506E Food Stability
GID508 Organik Gıda İşleme ve Üretimi 3
GID512E Fund. of Baking and Pasta Process. 3
GID511 Gıda Toksikolojisi 3
GID510E Nutritional Changes During Food Process. 3

Doktora Dersleri

Kod Güz Kredi
GID601E Food Research and Experimental Design 3
GID603E Advanced Food Biochemistry 3
GID607E Postharvest Phys. of Fruits and Vegetables 3
GID611 Fonksiyonel Gıdalar 3
GID608 Nem Kontrolü İle Gıda Muhafazası 3
GID605E Nutritional Biochemistry 3
GID613E Phase and State Transitions in Foods
3
Kod Bahar Kredi
GID602E Food Proteins 3
GID604E Food Carbohydrates 3
GID606 Gıda İşleme Modellenmesi ve Kontrolu 3
GID610 Gıda Kaynaklı Patojen Mikroorganizmalar 3
GID612 Mikotoksijenik Küfler 3
GID609E Food Lipids 3