Mezunlarımız, araştırma ve geliştirme bilgi ve becerisine sahip, yeni ürün ve işleme sistemlerinin tasarımlarını gerçekleştirme konusunda bilgili ve yaratıcı, sektörde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası gıda sanayi kuruluşlarında ve araştırma kurumlarında başarı ve uyumla görev alabilecek, çevresel ve toplumsal sorunlara duyarlı, küresel düşünebilen, ekonomi bilincine ve ahlaki sorumluluğa sahip mühendisler olarak; gıda üretim-tüketim zincirinde yer alan tüm faaliyetlerde görev yapmaktadırlar.

Mezunlarımız ile iletişimin sürekliliğinin sağlanması, eğitimde kalite anlayışımızın bir parçası olarak son derece önemlidir. Bu kapsamda mezunlarımızın irtibat bilgileri ve çalıştıkları iş yerleri ile ilgili veri tabanının sürekli güncellenmesini amaç edinmekteyiz. Bu amaç için çok çeşitli araçlar kullanılmaktadır.

Mezunlarımızla İletişim

1) Tüm mezunlarımızın Mezun Bilgi Güncelleme formunu doldurarak Bölümümüze iletmeleri iletişimin sürekliliği açısından önemlidir. Formu Bölümümüze faks ile gönderebilir (0212 285 7333) veya food@itu.edu.tr adresine iletilebilirsiniz.

2) İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünün mezunları ile iletişimini sağlamak amacıyla "gida-mezun@listeci.itu.edu.tr" e-posta listesi oluşturulmuştur. Listeye üye olmak için mezuniyet yılınızı ve adınızı soyadınızı belirterek"food@itu.edu.tr" adresine "gıda-mezun e-mail listesi" konulu mail atabilirsiniz.

3) Linkedin de oluşturulan “İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü” grubuna üye olabilirsiniz.