Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programına "Gıda Mühendisiliği" lisans mezunlarının yanı sıra bazı diğer lisans mezunları da kabul edilmektedir.  Ancak 2002-2003 Döneminden itibaren Gıda Mühendisliği formasyonu olmayan yüksek lisans öğrencilerine "Hazırlık Programı" uygulanmaktadır.

Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Bilimsel Hazırlık Programı

Öğrencilerin ders seçimlerinde kılavuz olarak; aşağıdaki esaslara göre meslek formasyonları temel alınarak belirlenmiş olan derslerin içinden seçim yapılacaktır. Derslerin seçimi öğrencinin danışmanı ile birlikte yapıldıktan sonra Program Yürütme Kurulu tarafından onaylanarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne gönderilecektir. Bu amaçla;

  1. Öğrencilerin Lisans derecelerine göre ekte verilen listeden derslerin seçimi Danışmanı tarafından yapılacak ve Program Yürütme Kurulu’na ilgili form kullanılarak sunulacaktır. Anabilim Dalı Başkanının da onaylaması ile bilimsel hazırlık programı Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne sunulacaktır.

  2. Meslek formasyonlarına göre her öğrencinin iki dönem boyunca alması gereken ders sayıları aşağıdaki gibidir.

PROGRAMLAR GRUP DERS SAYISI
Biyomühendislik B 5
Biyoloji C 9
Çevre Mühendisliği C 9
Eczacılık C 9
Kimyagerlik A 9
Kimya Mühendisliği D 7
Moleküler Biyoloji C 9
Süt Teknolojisi – Ziraat Mühendisliği E 6

A GRUBU:

GID 211E Mass and Energy Balances
GID 212 Termodinamik
GID 222 Mikrobiyoloji
GID 311 Gıda Mikrobiyolojisi I
GID 321 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
GID 331E Food Eng. Unit Operations I
GID 341 Isı Aktarımı
GID 351 Kütle Aktarımı
GID 312 Gıda Mikrobiyolojisi II
GID 322 Gıda Müh. Temel İşlemler II
GID 332 Gıda Mühendisliği Laboratuvarı
GID 421E Food Technology
GID 441 Proses Kontrol
GID 422 Gıda Kalite Kontrol
GID 432 Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı
  MT Seçimli

B GRUBU:

GID 211E Mass and Energy Balances
GID 221E Food Chemistry I
GID 232 Gıda Kimyası II
GID 311 VEYA GID 312 Gıda Mikrobiyolojisi I VEYA Gıda Mikrobiyolojisi II
GID 322 Gıda Müh. Temel İşlemler II
GID 421E Food Technology
GID 422 Gıda Kalite Kontrol
GID 432 Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı
  MT Seçimli
 

C GRUBU:

GID 211E Mass and Energy Balances
GID 221E Food Chemistry I
GID 212 Termodinamik
GID 232 Gıda Kimyası II
GID 331E Food Eng. Unit Operations I
GID 341 Isı Aktarımı
GID 351 Kütle Aktarımı
GID 322 Gıda Müh. Temel İşlemler II
GID 332 Gıda Mühendisliği Laboratuvarı
GID 421E Food Technology
GID 441 Proses Kontrol
GID 422 Gıda Kalite Kontrol
GID 432 Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı
  MT Seçimli

D GRUBU:

GID 221E Food Chemistry I
GID 222 Mikrobiyoloji
GID 232 Gıda Kimyası II
GID 311 Gıda Mikrobiyolojisi I
GID 321 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
GID 312 Gıda Mikrobiyolojisi II
GID 421E Food Technology
GID 422 Gıda Kalite Kontrol
GID 432 Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı
MT Seçimli
 

E GRUBU:

GID 211E Mass and Energy Balances
GID 212 Termodinamik
GID 311 VEYA GID 312 Gıda Mikrobiyolojisi I VEYA Gıda Mikrobiyolojisi II
GID 331E Food Eng. Unit Operations I
GID 341 Isı Aktarımı
GID 351 Kütle Aktarımı
GID 322 Gıda Müh. Temel İşlemler II
GID 332 Gıda Mühendisliği Laboratuvarı
GID 441 Proses Kontrol
MT Seçimli

F GRUBU:

GID 211E Mass and Energy Balances
GID 212 Termodinamik
GID 221E Food Chemistry
GID 311/GID 324E Gıda Mikrobiyolojisi I veya Food Safety, Sanitat. & Preserv.
GID 323 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
GID 331E Food Eng. Unit Operations I
GID 341 Isı Aktarımı
GID 351 Kütle Aktarımı
GID 322 Gıda Müh. Temel İşlemler II
GID 332 Gıda Mühendisliği Laboratuvarı
GID 421E Food Technology
GID 441 Proses Kontrol
GID 422 Gıda Kalite Kontrol
GID 433 Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı
GID 4902 Food Engineering Design I veya Gıda Mühendisliği Tasarımı II
  MT Seçimli