İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 4 yıllık lisans eğitimleri sırasında yapmakla yükümlü oldukları stajlar Laboratuvar ve Üretim stajlarıdır.

Öğrencilerin stajlarını İTÜ Staj Genel Esasları ve Gıda Mühendisliği Bölümü Staj Esasları (güncelleme Nisan 2023) hükümlerine uygun şekilde yapmaları gerekmektedir.

"Değerlendirme Formu"ndaki staj komisyonu onayı için öğrencilerin form ile birlikte Öğrenci İşleri Otomasyon programından (sis.itu.edu.tr) alacakları transkript belgesini de getirmeleri gerekmektedir.

Öğrenci, yukarıda belirtilen stajlarını her yıl bir staj olmak üzere öğrenim durumlarına göre önce Laboratuvar stajı olmak üzere sıra ile yapar.

Laboratuvar stajının süresi 20 gün, Üretim stajının süresi 25 gündür.

Staj sonunda İşveren Stajyer Değerlendirme Formu Staj Komisyonu’na mutlaka kapalı zarf içerisinde ve üstü firma tarafından mühürlenmiş olarak teslim edilmelidir.

Stajın amacı, Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin mesleki deneyim kazanmaları için gıda işletmelerinde mevcut laboratuvar ve üretimdeki uygulamaları görmeleri ve bilgi edinmeleridir.

Staj Komisyonu :


Prof. Dr. Funda KARBANCIOĞLU GÜLER
Tel: (212) 285 7328, Faks: (212) 285 7333
E-posta: karbanci@itu.edu.tr

Doç. Dr. Aslı CAN KARAÇA
Tel: (212) 285 6892, Faks: (212) 285 7333
E-posta: cankaraca@itu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Celale KIRKIN GÖZÜKIRMIZI
Tel: (212) 285 6040, Faks: (212) 285 7333
E-posta: kirkin@itu.edu.tr

Dr. Evren DEMİRCAN
Tel: (212) 285 7318, Faks: (212) 285 7333
E-posta: evrendemircan@itu.edu.tr