Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından gıda sanayinin ihtiyaçlarına göre gıda analizleri, eğitimler ve danışmanlık kapsamında hizmetler verilmektedir. Bu hizmetler Döner Sermaye yoluyla sağlanmaktadır.

 1. Analizler için numune gönderilmeden önce, analizlerle ilgili Bölümden e-posta yoluyla (food@itu.edu.tr) bilgi alınması gerekmektedir.
 2. Analizin bölümümüzde yapıldığı ilgili firmaya iletildikten sonra, Firma yapılması istenilen analizleri kodları ile belirten ve numuneye ait üretim/yığın seri no bilgileri veya diğer tanımlamaları içeren antetli bir dilekçeyle “İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Dekanlığı”na başvurulmalıdır.
  Dekanlık e-posta adresi: (kimmet@itu.edu.tr, Telefon: 0212285 3339, Faks: 0212 285 2925)
 3. Dekanlık bölüme firmanın dilekçesini havale eder.
 4. Bölüm Başkanı uzmanlık alanına göre dilekçeyi ilgili öğretim üyesine havale eder.
 5. Öğretim üyesi Bilgi Formunu doldurur, imzalar ve Firmanın imzalı onayını alır.
 6. Öğretim üyesi bilgi formunu bölüm sekreterliğine teslim eder.
 7. Firma analiz ücretini aşağıda bilgileri verilen hesaba yatırır.
 8. Numuneler ile birlikte analiz ücretinin yatırıldığını gösterir dekontun analizden önce ilgili öğretim üyesine teslim edilmesi gereklidir.
 9. Analiz yapıldıktan sonra hazırlanan rapor öğretim üyesi tarafından fakülte sekreterliğine imzalatılır ve onaylatılır.
 10. Öğretim üyesi döner sermaye dağıtım formunu düzenler. İki nüsha olacak şekilde ıslak imzalı olarak bölüme teslim eder.
 11. Analiz yapıldıktan sonra hazırlanan onaylı/imzalı Teknik Rapor, ilgili öğretim üyesinden elden/e-posta/kargo yoluyla alınabilir.


Banka Bilgileri:

T.C. Vakıflar Bankası
Maslak Şubesi
Döner Sermaye Saymanlığı Hesabı

Hesap no:  TR040001500158007295668824