Bu sayfalarda Gıda Mühendisliği Bölümü'nde sürdürülen gıda analiz hizmetleri ile ilgili prosedürler ve uygulanan fiyat listesi sunulmaktadır (2015 yılı fiyatları geçerlidir). Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından gıda sanayinin ihtiyaçlarına göre çeşitli eğitimler hazırlanmakta ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.   Analizlerle ilgili bilgi almak için bölümümüzle irtibat kurabilirsiniz (food@itu.edu.tr; 0212 2856852).  

TALEP ve RAPOR TESLİM PROSEDÜRÜ

İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünde analizler, Döner Sermaye yoluyla yapılmaktadır.  İzlenecek prosedür aşağıda açıklanmıştır. · Numune gönderilmeden önce, yapılması istenilen analizleri kodları ile belirten ve numuneye ait üretim/yığın seri no bilgileri veya diğer tanımlamaları içeren firma antetli bir dilekçeyle “İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Dekanlığı”na başvurulmalıdır Dekanlık e-posta adresi: (kimmet@itu.edu.tr, Telefon: 02122853339) dir. (Faks kabul edilir: 212 285 2925)

 • Yapılacak analizlere ilişkin yapılacak ücretlendirme firmaya yazılı olarak (faks yolu ile) bildirildikten sonra bu teklifin üzerine “FİRMA ONAYI” verilmeli ve tekrar Gıda Mühendisliği Bölümüne, Bölüm Başkanının yönlendirdiği ilgili öğretim üyesinin ismi dekont üzerine yazılarak fakslanmalıdır. 

 • Numunenin gelişi ile birlikte analiz ücretinin yatırıldığını gösterir dekontun analizden önce fakslanması veya elden teslim edilmesi gereklidir.


Banka Bilgileri:

T.C. Vakıflar Bankası
Maslak Şubesi
Döner Sermaye Saymanlığı Hesabı

Hesap Bilgileri:  TR040001500158007295668824


 • Rapor, sözleşmenin imzalanmasından sonra ilgili kişiden elden alınabilir.

 • Rapor ivedi durumlarda fakslanabilir ancak mutlaka elden de alınmalıdır.

 • Listede yer alan fiyatlara KDV dahil değildir.  

 • Tek seferde 10 veya daha fazla numune gönderilmesi halinde %10 indirim,  20 ve daha fazla analiz gönderilmesi durumunda ise %20 indirim uygulanmaktadır. Spesifik çalışmalar veya geniş kapsamlı projeler için özel indirimler tarafların karşılıklı anlaşmaları ile belirlenebilir.

 • Bölümden verilen raporların izin alınmadıkça çoğaltılması ve yayınlanması yasaktır.  Bu işlem Bölüm Başkanlığı’na yapılacak resmi müracaat ile izne tabiidir.

 • Analizleri tamamlanan ve raporları verilen numuneler 30 gün saklanır.

 • Talebe göre tekrarlanan analizler için sonuçların aynı olması halinde yapılan analizler ayrıca ücretlendirilir.


ÖRNEKLER ILE ILGILI HUSUSLAR:

 • Örnekler, gerekli analizlerin yapılmasını sağlayacak şekilde yeterli miktarlarda olmalıdır. Analiz çeşidine ve sayısına göre numune miktarları değişebilir ancak katı gıda gruplarından en az 1kg, sıvı gıdalardan en az 1lt gönderilmelidir.

 • Örnekler, örnekleme işleminin başlangıcından analizin tamamlanmasına kadar geçen süre içinde hiçbir değişikliğe uğramayacak şekilde paketlenmeli ve saklanmalıdır. Numune orijinal ambalajı içerisinde değilse numuneye ilişkin bilgiler açıklayıcı bir biçimde yazılarak etiketlenmelidir.

 • Tek fazlı sıvılar veya iyi karıştırılmış tozlar gibi homojen maddeler örnekleme öncesinde dikkatlice karıştırılmalıdır. Küçük miktardaki tozlar veya sıvılar, örnek hacminin en az iki katı kadar alınıp kapalı bir kap içinde döndürülmesiyle veya çalkalanmasıyla karıştırılır.

 • Mikrobiyolojik analizler için örnek aseptik koşullarda alınmalı ve steril, ürün hacmine uygun kaplar veya plastik torbalar içinde taşınmalıdır.

 • Örnekler laboratuara orijinal depolama koşullarına en yakın koşullarda taşınmalıdır. Dondurulmuş ve soğutulmuş gıdaların sıcaklıklarında değişim olmadan laboratuara taşınmaları sağlanmalıdır.

 • Eğer numunenin hem mikrobiyolojik hem de kimyasal analizi isteniliyorsa iki ayrı örnek gönderilmelidir.

Endüstriyel Analiz Fiyatlar 2015