LABORATUARLARDA ÇALIŞMA DÜZENİ 

Laboratuvar çalışmalarında belirlenmiş olan kurallara uyulmak zorundadır.  Her laboratuardaki çalışmaların aksamadan yürütülmesi için laboratuar sorumluları görev yapmaktadır.   Çalışmalara başlarken sunulması gereken formlar ile birlikte sorumlular listesi belgeler içinde yer almaktadır.

Tüm çalışmalarda Kimyasal Hijyen Planına uyulmak zorundadır.


LABORATUARLAR

Bölüm laboratuarları öğrenci ve araştırma amaçlı olarak iki kısımda toplanmaktadır.  Öğrenci laboratuarları 627 m2, araştırma laboratuarları 774 m2’dir.Tüm cihazların her iki amaçlı olarak kullanımı mümkündür. Öğrenci laboratuarları; mikrobiyoloji, duyusal analiz, gıda kalite kontrol ve gıda mühendisliği laboratuarlarıdır. Araştırma için amaçlı mikrobiyoloji, reoloji, hububat teknolojisi ve enstrümantal analiz laboratuarları mevcuttur.


Gıda Kalite Kontrolu laboratuvarı

Gıda Kalite Kontrolu laboratuvarı çeşitli kimyasal, fiziksel ve enzimatik yöntemlerle gıda kalitesinin değerlendirilmesini kapsamaktadır.  Bu amaçla laboratuvarda örnek hazırlama ekipmanları, yağ tayini için Gerber Santrifüj ve Soxhelet aparatı, nem tayinleri için etüvler, kuru madde tayinleri için refraktometreler, gıdalarda çeşitli boya maddelerinin ve kimyasal koruyucular (nitrit, benzoik asit ) gibi çeşitli katkı maddelerinin ve pastörizasyon işleminin etkinliğinin testi için fosfataz  enzim aktivitesi tayini gibi çok sayıda kolorimetrik analiz için spektrofotometre, nişasta tayininde olduğu gibi optikçe aktiflik üzerine dayalı ölçümler için polarimetre, gıdalarda protein tayini için Kjeldahl aparatı ve ayrıca kalitatif olarak çok sayıda gıda bileşeninin analizinde yoğun olarak kullanılan İnce Tabaka Kromatografisi aksesuarları ve UV lambası ile inorganik madde kalıntılarının tespiti için kül fırını mevcuttur.  Ayrıca laboratuvarda genel amaçlı olarak santrifüj, su banyoları, elektrikli ısıtıcılar, teraziler mevcuttur.


Gıda Teknolojisi laboratuvarı

Gıda Teknolojisi laboratuvarı çeşitli gıda prosesleri sırasında kullanılan ekipmanları içermektedir.  Laboratuvarda akışkan pek çok gıda maddesinin (süt,meyve suyu gibi) pastörizasyonunun laboratuvar ölçeğinde yapılabildiği pastörizatör, gıda kurutma işlemlerinin laboratuvar ölçeğinde incelenmesine yönelik olarak katı gıdalar için Akışkan Yatak Kurutucu ve sıvılaştırılmış gıdaları tanecik boyutuna kurutma amacıyla Püskürtmeli Kurutucu, tanecik boyutu analizi için elek ve hububat kalite analizleri için gluten kuvvetinin / kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan sedimantasyon cihazı, hektolitre terazisi ve yaş öz tayini aparatları ve su aktivitesi tayin cihazı mevcuttur. Laboratuvarda genel amaçlı olarak vakum pompaları, teraziler, etüvler, su banyoları da bulunmaktadır.


Gıda Mikrobiyolojisi laboratuvarı

Gıda Mikrobiyolojisi laboratuvarı gıdaların mikrobiyal kontaminasyonunun incelendiği bir laboratuvardır.  Laboratuvarda sterilizasyon sağlamak amacıyla otoklav, Pasteur fırını ve soğutuculu etüvler ile birlikte su banyoları ve karıştırıcı ile parçalayıcı gibi örnek hazırlama ekipmanları mevcuttur.  Laboratuvarda gıda maddelerinin toplam bakteri, küf ve maya kontaminasyonları ile birlikte koliform bakteri, E.coli, Listeria , Stapylococcus ve Salmonella gibi çeşitli hastalık yapıcı bakterilerin izolasyonu da yapılmaktadır.  Ayrıca laboratuvarda fermentasyon çalışmalarında kullanılabilen biyoreaktör de mevcuttur.


Enstrümental Analiz laboratuvarları

Enstrümental Analiz laboratuvarlarında yüksek basınçlı sıvı kromatografi cihazı ve örnek hazırlama ekipmanları ile birlikte vakum pompası bulunmaktadır.  Sıvı kromatografisi cihazında UV-Absorbans dedektörü ve Fluoresans Dedektörü mevcuttur.  Diğer yüksek basınçlı sıvı kromatografi cihazında DAD dedektörü mevcut olup, gıdaların fenolik içeriğinin incelenmesinde yararlanılmaktadır.  Bu dedektörleri kullanarak gıda maddelerinde çeşitli vitaminlerin analizi,  küf zehirleri olan aflatoksinlerin tayini, klorofil ve antosiyanin gibi doğal gıda pigmentlerinin analizi yapılmaktadır. Ayrıca GLC cihazı ile özellikle gıdaların yağ asit kompozisyonu incelenmektedir.  Bu laboratuarlarda, Diferansiyel Taramalı Kalorimetre ile çeşitli gıda bileşenlerinin termal özellikleri incelenebilmektedir.  Ayrıca mevcut rheometre ile gıdaların akış özellikleri ve Texture Analyzer cihazı ile gıdaların dokusu detaylı olarak araştırılabilmektedir.


Duyusal Analiz laboratuvarı

Duyusal Analiz laboratuvarında insan duyularının bir enstrüman gibi kullanıldığı duyusal analiz metotlarıyla gıdaların tat, koku, doku, renk, şekil ve boyut gibi duyusal özelliklerinin değerlendirilmesi yapılmaktadır.  Ürün geliştirmesi, yeni ürün formülasyonlarının yapılması, kalite muhafazası ve araştırma amacıyla kullanılan bu testler için laboratuvarda gerekli olan gazlı fırın, mikrodalga fırın, elektrikli fırın, pişirme ve sunma ekipmanları mevcuttur.  Laboratuvar, öğretim ve endüstriyel analizler için kullanılmaktadır.