Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programına "Gıda Mühendisiliği" lisans mezunlarının yanı sıra bazı diğer lisans mezunları da (Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya, Veterinerlik (Gıda Hijyeni), Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Süt Teknolojisi, Biyomühendislik, Beslenme ve Diyetetik, Biyoteknoloji, Su ürünleri işleme teknolojisi/mühendisliği lisans mezunları) kabul edilmektedir. Ancak 2002-2003 Döneminden itibaren Gıda Mühendisliği formasyonu olmayan yüksek lisans öğrencilerine "Hazırlık Programı" uygulanmaktadır.

Doktora programına lisansı "Gıda Mühendisliği"olan ve"Gıda Mühendisliği" yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler başvurabilir.Ayrıca lisans başarı notu3,8/4.0 veya 95,33/100üzeri olan "Gıda Mühendisi" adaylar doğrudanDoktora programına başvuruları kabul edilmektedir. Aday öğrencilerin mülakatlardan bir hafta önce aşağıda verilen "Bilgi Formu"nu doldurup "food@itu.edu.tr" adresine göndermeleri gereklidir. Programa Başvuru Koşulları Değerlendirme ölçütleri her kabul döneminde yeniden değerlendirilmektedir. Ancak 2016-2017 yılından itibaren uygulanan koşullar, adaylara ön fikir vermek üzere aşağıda listelenmiştir.

Not Ortalaması
ALES
GRE
Yüksek Lisans
2.75/4.0 veya 70,83/100
75
700/155
Doktora
YL Ort. 3.0/4.0 veya 76.6/100 veya Lisans Ort. 3,8/4.0 veya 95,33/100 75
700/155

Gıda Mühendisliği doktora programına Gıda Mühendisliği lisans veya Gıda Mühendisliği yüksek lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir. Sadece Gıda Mühendisliği lisans diplomasına sahip olanlarda Senato Esasları 6.madde aranır. Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Bilimsel Hazırlık Programı Öğrencilerin ders seçimlerinde kılavuz olarak; aşağıdaki esaslara göre meslek formasyonları temel alınarak belirlenmiş olan derslerin içinden seçim yapılacaktır. Derslerin seçimi öğrencinin danışmanı ile birlikte yapıldıktan sonra Program Yürütme Kurulu tarafından onaylanarak Fen Bilimleri Enstitüsüne gönderilecektir. Bu amaçla;

  1. Öğrencilerin Lisans derecelerine göre ekte verilen listeden derslerin seçimi Danışmanı tarafından yapılacak ve Program Yürütme Kurulu’na ilgili form kullanılarak sunulacaktır. Anabilim Dalı Başkanının da onaylaması ile bilimsel hazırlık programı Fen Bilimleri Enstitüsüne sunulacaktır.
  2. Meslek formasyonlarına göre her öğrencinin iki dönem boyunca alması gereken ders sayıları aşağıdaki gibidir.
PROGRAMLAR GRUP DERS SAYISI
Bahçe Bitkileri – Ziraat Mühendisliği A 9
Bitki Koruma – Ziraat Mühendisliği A 9
Biyomühendislik B 5
Biyoloji C 9
Çevre Mühendisliği C 9
Eczacılık C 9
Kimyagerlik A 9
Kimya Mühendisliği D 7
Moleküler Biyoloji C 9
Su Ürünleri Mühendisliği A 9
Süt Teknolojisi – Ziraat Mühendisliği E 6
Veterinerlik - Gıda Hijyeni C 9A GRUBU

GID 211E Mass and Energy Balances
GID 212 Termodinamik
GID 222 Mikrobiyoloji
GID 311 Gıda Mikrobiyolojisi I
GID 321 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
GID 331E Food Eng. Unit Operations I
GID 341 Isı Aktarımı
GID 351 Kütle Aktarımı
GID 312 Gıda Mikrobiyolojisi II
GID 322 Gıda Müh. Temel İşlemler II
GID 332 Gıda Mühendisliği Laboratuvarı
GID 421E Food Technology
GID 441 Proses Kontrol
GID 422 Gıda Kalite Kontrol
GID 432 Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı
MT Seçimli


B GRUBU:

GID 211E Mass and Energy Balances
GID 221E Food Chemistry I
GID 232 Gıda Kimyası II
GID 311 VEYA GID 312 Gıda Mikrobiyolojisi I VEYA Gıda Mikrobiyolojisi II
GID 322 Gıda Müh. Temel İşlemler II
GID 421E Food Technology
GID 422 Gıda Kalite Kontrol
GID 432 Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı
MT Seçimli


C GRUBU:

GID 211E Mass and Energy Balances
GID 221E Food Chemistry I
GID 212 Termodinamik
GID 232 Gıda Kimyası II
GID 331E Food Eng. Unit Operations I
GID 341 Isı Aktarımı
GID 351 Kütle Aktarımı
GID 322 Gıda Müh. Temel İşlemler II
GID 332 Gıda Mühendisliği Laboratuvarı
GID 421E Food Technology
GID 441 Proses Kontrol
GID 422 Gıda Kalite Kontrol
GID 432 Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı
MT Seçimli


D GRUBU:

GID 221E Food Chemistry I
GID 222 Mikrobiyoloji
GID 232 Gıda Kimyası II
GID 311 Gıda Mikrobiyolojisi I
GID 321 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
GID 312 Gıda Mikrobiyolojisi II
GID 421E Food Technology
GID 422 Gıda Kalite Kontrol
GID 432 Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı
MT Seçimli


E GRUBU:

GID 211E Mass and Energy Balances
GID 212 Termodinamik
GID 311 VEYA GID 312 Gıda Mikrobiyolojisi I VEYA Gıda Mikrobiyolojisi II
GID 331E Food Eng. Unit Operations I
GID 341 Isı Aktarımı
GID 351 Kütle Aktarımı
GID 322 Gıda Müh. Temel İşlemler II
GID 332 Gıda Mühendisliği Laboratuvarı
GID 441 Proses Kontrol
MT Seçimli