Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programına "Gıda Mühendisiliği" lisans mezunlarının yanı sıra bazı diğer lisans mezunları da (Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya, Süt Teknolojisi, Biyomühendislik, Biyoteknoloji  lisans mezunları) kabul edilmektedir. Ancak 2002-2003 Döneminden itibaren Gıda Mühendisliği formasyonu olmayan yüksek lisans öğrencilerine "Hazırlık Programı" uygulanmaktadır.

Doktora programına lisansı "Gıda Mühendisliği" olan ve "Gıda Mühendisliği" yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler başvurabilir. Ayrıca lisans başarı notu 3,8/4,0 veya 95,33/100 üzeri olan "Gıda Mühendisi" adayların doğrudan Doktora programına başvuruları kabul edilmektedir.

Aday öğrencilerin mülakatlardan bir hafta önce "Aday Bilgi Formu"nu doldurup "food@itu.edu.tr" adresine göndermeleri gereklidir. Programa Başvuru Koşulları değerlendirme ölçütleri her kabul döneminde yeniden değerlendirilmektedir. Ancak 2016-2017 yılından itibaren uygulanan koşullar, adaylara ön fikir vermek üzere aşağıda listelenmiştir.

Not Ortalaması
ALES
GRE
Yüksek Lisans
2,75/4,0 veya 70,83/100
75
700/155
Doktora
YL Ort. 3,0/4,0 veya 76,6/100 veya Lisans Ort. 3,8/4,0 veya 95,33/100 75
700/155


Yüksek lisans öğrencileri için Bilimsel Hazırlık programı detayları »

GüncelAraştırma Konuları

 • Yeni gıda proseslerinin, gıda bileşenlerinin ve gıda ürünlerinin geliştirilmesi,
 • Gıda atıklarından fermentasyon ve enzimatik dönüşümler yoluyla fonksiyonel gıda bileşenlerinin üretimi
 • Fonksiyonel gıda ürünlerinin geliştirilmesi
 • Gıda bileşenlerinin doğal kaynaklardan eldesi
 • Alternatif protein kaynaklarının araştırılması
 • Endüstriyel gıda atıklarından ve yan ürünlerinden katma değeri yüksek ve fonksiyonel gıda bileşenleri elde etmek için uygun maliyetli ve çevre dostu yeni ekstraksiyon süreçlerinin geliştirilmesi (ultrason, mikrodalga, enzim destekli, SC-CO2)
 • Gıda ürünlerindeki biyoaktif bileşenlerin biyoerişilebilirlik, işlevsellik, fizikokimyasal ve duyusal özellikleri ve stabilitesinin belirlenmesi
 • Enkapsülasyon teknikleri kullanılarak gıda bileşenlerin fonksiyonel özelliklerinin ve stabilitesinin artırılması
 • Biyobozunur ve/veya aktif ambalaj malzemelerinin geliştirilmesi
 • Gıdaların kalite ve besin değerini artırmak ve raf ömrünü uzatmak için yeni gıda işleme teknolojilerinin uygulanması (Işınlama, UV, ultrason, ozon, mikrodalga, modifiye atmosfer paketleme, soğuk plazma, nanoteknoloji vb.)
 • Gıda üretimin süreçlerinde yapay zeka ve dijitalleşme uygulamaları