İTÜ Senato esasları madde 2’ye göre bir öğrencinin bitirme çalışması dersine yazılabilmesi için en az 110 krediyi tamamlamış ve almakla yükümlü olduğu derslerin tümüne yazılmış olması gerekir. Bu koşul yerine getirildikten sonra akademik takvime göre belirtilen “Ders Çıkar” haftasının sonunda kayıt yapılabilmektedir. 

Bu koşulları sağlayan öğrencilerin "Bitirme Tezi Öğrenci Bilgi Formu"nu doldurarak ilgi duydukları konu ve danışman tercihlerini Bölüm Başkanlığına bildirmeleri gereklidir. Bu formun son teslim tarihi akademik takvime göre "Ders-Çıkar" haftasının sonundadır. Bu form, belgeler içinde yer almaktadır. 

Bitirme ödevine kayıt yaptıran öğrenci, danışmanı öğretim üyesi veya görevlisi kılavuzluğunda teorik veya uygulamalı olarak tez çalışmasını “Gıda Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi Hazırlama Kılavuzu” dikkate alarak hazırlar.  

Bitirme çalışması ile ilgili tüm hususlar, "Gıda Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi Esasları" dahilinde açıklanmaktadır. Esaslar, belgeler içinde yer almaktadır.  

Belgeler içinde bitirme ödevi çalışmalarının listesine ulaşılabilir.