Gıda mühendisliği temel bilimlerin (fizik, kimya, matematik ve biyoloji); gıdaların işlenmesinde, muhafazasında, taşınmasında, pazarlanmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır.

Gıda mühendisinin temel görevleri arasında; beslenme değeri yüksek ve güvenli besin üretmek, gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri geliştirmek, gıda maddelerini değerlendirmek, gıda kaynak savurganlığını önlemek, gıdanın nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak, hammaddeden çok yönlü yararlanmak ve böylece gıda çeşitliliğini arttırmak gelir.

Gıda mühendisleri tarlada/çiftlikte yetişen gıda hammaddelerinden başlayarak sofraya/tüketim anına gelene kadar gerçekleşen tüm işlemlerde aktif rol alırlar ve bütün tüketici grupları (astronotların, bebekler, yetişkinler, yaşlılar, hamileler ve özel beslenme ihtiyacı olanlar) için çok geniş bir yelpazede besleyici, hijyenik, kimyasal kalıntılar içermeyen,  fonksiyonel ürünler sunmayı hedeflemektedir. 

Bugün gıda mühendisleri gıda sanayinin çeşitli alt sektörlerinde üretim-tüketim zincirinin hemen her kademesinde yer alabilmektedir: gıda fabrikalarında üretim, kalite kontrol, ar-ge, dağıtım, pazarlama, ve satın alma departmanlarında, gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli denetim ve gözetim firmalarında, uzman olarak özel gıda laboratuarlarında ve kamuda (Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, TSE, Sağlık Bakanlığı, Hazine, Gümrük) görev yapmaktadırlar.

ÖSYM PUANLARI VE SIRALAMA

Bölümümüz, ÖSYM’nin yaptığı merkezi sınavda en yüksek puan itibariyle Türkiye genelinde ikinci sırada yer almaktadır. 2022 yılı sınav sonuçlarına göre bölümümüzü kazanan öğrencilerin en yüksek puanı 489,31 (başarı sırası 24.777), en düşük puanı 445,95 (başarı sırası 60.217)'dir.