Gıda Mühendisliği Bölümünün özgörevi; birincil üretimden tüketicinin sofrasına kadar geçen tüm kademelerde öncelikle güvenli, sağlıklı ve yüksek kalitede gıdaların ve ekonomik sistemlerin tasarlanması, üretimi ve sürekliliğinin sağlanması için uygun bilgi ve becerilerle donatılmış gıda mühendisleri yetiştirmek; yenilikçi yaklaşımla temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak ve birikimini gıda sanayi ve toplumun faydasına sunmaktır.

Bölümümüzün özgörüsü, öğrencilerine sürekli gelişim anlayışıyla lisans ve lisansüstü eğitimi veren, bilimsel araştırmalar yapan, birikimini toplumun yararına sunan ve alanında uluslararası düzeyde önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.