Bölümümüz, eğitimde eşdeğerlik veya denklik faaliyetleri ile ilişkili olarak, gıda sanayiinin beklediği gıda mühendisi niteliklerine uygun bir eğitim programının uygulanması amacıyla sanayii temsilcilerinden oluşan danışma kurulumuz ilk olarak 2001 yılında oluşturulmuş olup güncel danışma kurulu üyelerimiz aşağıda verilmektedir:

Dr. Mehmet Çetin Duruk İreks Gıda San. A.Ş.
Necdet Buzbaş Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası (TÜGİS)
Petek Ataman Tarım ve Gıda Etiği Derneği
Mehmet Muhammet Ak Aromsa A.Ş.
Ali Sertakan Pladis-Yıldız Holding Ar-Ge Merkezi
Harun Tuygan Zeelandia Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müzeyyen Burcu Kızılöz Upfield A.Ş.