1. Mezunlarımız gıda mühendisliğinin temelleri ve uygulamaları konularındaki bilgilerini kullanarak mesleğini etkili şekilde uygular.
  2. Mezunlarımız gıda mühendisliği mesleğine uygun mesleki ve kişisel nitelikleri ile en güncel teknolojik gelişmelere ayak uydurur ve katkı sağlar.
  3. Mezunlarımız kazandıkları bilgi ve beceri ile gıda mühendisliği uygulamalarının sağlık, gıda güvenliği, çevre ve sosyal etkilerini dikkate alarak analizini ve tasarımını yapar.
  4. Mezunlarımız yaşam boyu öğrenme kavramı doğrultusunda kariyer gelişimlerini devam ettirirler.