Ders Kodu Dersin adı (Türkçe) Dersin adı (ingilizce) 2017 Güz - 2021 Güz 2021 -2022 Güz Dönemi Sonrası
GID111E Gıda Mühendisliğine Giriş ve Etik Introduction to Food Engineering and Ethics Formu Aç
GID113E Gıda Mühendisliğine Giriş ve Etik Introduction to Food Engineering and Ethics Formu Aç
GID204E Momentum Aktarımı Momentum Transfer Formu Aç
GID204E Momentum Aktarımı Momentum Transfer Formu Aç
GID211E Kütle ve Enerji Denklikleri Mass and Energy Balances Formu Aç
GID212 Termodinamik Thermodynamics Formu Aç
GID214 Termodinamik Thermodynamics Formu Aç
GID216E Kütle ve Enerji Denklikleri Mass and Energy Balances Formu Aç
GID221E Gıda Kimyası Food Chemistry Formu Aç
GID222 Mikrobiyoloji Microbiology Formu Aç
GID223E Gıda Kimyası Food Chemistry Formu Aç
GID224 Gıda Toksikolojisi, Kontaminantlar & Katkılar Food Toxicology, Contaminants & Additives Formu Aç
GID224 Gıda Toksikolojisi, Kontaminantlar & Katkılar Food Toxicology, Contaminants & Additives Formu Aç
GID226E Mikrobiyoloji Microbiology Formu Aç
GID306E Gıda Fabrika Tasarımı ve Ekonomisi Food Plant Design and Economics Formu Aç
GID311 Gıda Mikrobiyolojisi I Food Microbiology I Formu Aç
GID311 Gıda Mikrobiyolojisi I Food Microbiology I Formu Aç
GID312E Gıda Mikrobiyolojisi II Food Microbiology II Formu Aç
GID314 Duyusal Analiz Sensory Analysis Formu Aç
GID316 Gıda Ambalajlama Food Packaging Formu Aç
GID318 Gıda Bileşenlerinin Fonksiyonel Özellikleri Functional Properties of Food Components Formu Aç
GID322 Gıda Mühendisliği Temel İşlemler II Food Engineering Unit Operations II Formu Aç
GID322 Gıda Mühendisliği Temel İşlemler II Food Engineering Unit Operations II Formu Aç
GID323 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuarı Food Microbiology Laboratory Formu Aç
GID323 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuarı Food Microbiology Laboratory Formu Aç
GID324E Gıda Güvenliği, Sanitasyon & Muhafaza Food Safety, Sanitation and Preservation Formu Aç
GID331E Gıda Mühendisliği Temel İşlemler I Food Engineering Unit Operations I Formu Aç
GID331E Gıda Mühendisliği Temel İşlemler I Food Engineering Unit Operations I Formu Aç
GID332 Gıda Mühendisliği Laboratuarı Food Engineering Laboratory Formu Aç
GID332 Gıda Mühendisliği Laboratuarı Food Engineering Laboratory Formu Aç
GID337E Yağ Kimyası ve Teknolojisi Lipid Chemistry and Technology Formu Aç
GID338E Gıda Maddelerinin Fiziksel ve İşlevsel Özellikleri Physical and Functional Properties of Food Materials Formu Aç
GID339E Gıda Bileşenlerinin Üretimi Production of Food Ingredients Formu Aç
GID341 Isı Aktarımı Heat Transfer Formu Aç
GID341 Isı Aktarımı Heat Transfer Formu Aç
GID351 Kütle Aktarımı Mass Transfer Formu Aç
GID351 Kütle Aktarımı Mass Transfer Formu Aç
GID408E İstatiksel Metotlar Statistical Methods Formu Aç
GID408E İstatiksel Metotlar Statistical Methods Formu Aç
GID409 Proses Kontrol Process Control Formu Aç
GID413 Biyoteknoloji Biotechnology Formu Aç
GID415 Soğukta Saklama Teknolojisi Cold Preservation Technology Formu Aç
GID416E Gıdaların Raf Ömrü Shelf Life of Foods Formu Aç
GID417 Hububat Teknolojisi Cereal Technology Formu Aç
GID418E Gıda İşleme Sırasında Biyokimyasal Değişimler Biochemical Changes During Food Processing and Storage Formu Aç
GID419E Gıda Üretiminde Enzimler Enzymes in Food Production Formu Aç
GID421E Gıda Teknolojisi Food Technology Formu Aç
GID421E Gıda Teknolojisi Food Technology Formu Aç
GID424 Gıda Kalite Kontrol Food Quality Control Formu Aç
GID424 Gıda Kalite Kontrol Food Quality Control Formu Aç
GID433 Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı Food Quality Control Laboratory Formu Aç
GID433 Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı Food Quality Control Laboratory Formu Aç
GID438 Coğrafi İşaretlerin Korunması The Protection of Geographical Indications Formu Aç
GID441 Proses Kontrol Process Control Formu Aç
GID442E Sürdürülebilir Gıda Üretimi Sustainable Food Production Formu Aç
GID443 Biyosistemlerde Teknogirişimcilik Technoentrepreneurship in Biosystems Formu Aç
GID450 Gıda Mühendisliğinde Özel Konular Special Topics in Food Engineering Formu Aç
GID450 Gıda Mühendisliğinde Özel Konular Special Topics in Food Engineering Formu Aç
GID456 Duyusal Analiz Sensory Analysis Formu Aç
GID457 Gıda Ambalajlama Food Packaging Formu Aç
GID458 Gıda Bileşenlerinin Fonksiyonel Özellikleri Functional Properties of Food Components Formu Aç
GID459 Biyoteknoloji Biotechnology Formu Aç
GID460E Soğukta Saklama Teknolojisi Cold Preservation Technology Formu Aç
GID461E Gıdaların Raf Ömrü Shelf Life of Foods Formu Aç
GID462 Hububat Teknolojisi Cereal Technology Formu Aç
GID463E Gıda İşleme Sırasında Biyokimyasal Değişimler Biochemical Changes During Food Processing and Storage Formu Aç
GID464E Gıda Üretiminde Enzimler Enzymes in Food Production Formu Aç
GID465 Coğrafi İşaretlerin Korunması The Protection of Geographical Indications Formu Aç
GID4901E Gıda Mühendisliği Tasarım I Food Engineering Design I Formu Aç
GID4901E Gıda Mühendisliği Tasarım I Food Engineering Design I Formu Aç
GID4902 Gıda Mühendisliği Tasarımı II Food Engineering Design II Formu Aç
GID4902 Gıda Mühendisliği Tasarımı II Food Engineering Design II Formu Aç